Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Громадська рада

22.06.2016

 

             № 83

 

 
Про громадську раду при

районній державній адміністрації

 


          Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“:

 

         1. Утворити громадську раду при районній державній адміністрації (далі – громадська рада) та затвердити її склад, що додається.

         2. Встановити, що громадська рада в своїй діяльності керується Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“.

          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Федоренко Т. А. та сектор з питань інформаційної діяльності та зв’язків із громадськістю апарату районної державної адміністрації.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                  С. Ф. Бойко

 

                                                                            

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                     Розпорядження районної 

                                                                                     державної адміністрації

                                                                                      ________2016 № _______

 

СКЛАД

громадської ради при районній державній адміністрації

 

БЕВЗЮК                                            

Сергій Степанович                           представник громадської організації „Жашківське міськрайонне ГО „Майдан“

 

БІЛЕЦЬКИЙ                                     представник Жашківської районної

Василь Ульянович                            організації Всеукраїнська громадська                  

                                                            організація „Союз Чорнобиль України“

 

ГАЛАЦАН                                         голова Жашківської районної громадської

Микола Васильович                         організації Асоціація „Підприємці та            

                                                            громади“

 

ГОНЧАРУК                                       представник громадської організації

Віктор Олексійович                          „Спілка учасників АТО Жашківщини“

 

ГОМЕНЮК                                         представник громадського формування з  охорони

Віктор Дмитрович                              громадського порядку „Патріот“

                                                        

 

ГОРБІВСЬКИЙ                                  голова громадської організації „Ліра

Василь Григорович                           Демуцького“

 

ГОРОШКО                                         голова Історико – культурологічного                            

Степан Іларіонович                          товариства імені Докії Гуменної

 

КРАВЧЕНКО                                     представник громадського формування

Олег Іванович                                     з охорони громадського порядку

                                                             „Жашківська Народна самооборона“

 

КРАВЧУК                                           представник Жашківської міської

Ольга Олександрівна                         організації ветеранів України

 

КРАМАРЕНКО                                   голова громадської організації

Тарас Володимирович                        „Мистецька Толока“

 

ЛІВАНДОВСЬКИЙ                             голова Жашківської районної

Олександр Павлович                           організації „Спілка підприємців          

                                                               Жашківського району“

 

 

 МАРЧУК                                              голова районної спілки жінок

Валентина Іванівна                              Жашківщини „Берегиня“

           

ПОЧИНОК                                            представник профспілкової організації         

Віталій Миколайович                           атестованих працівників Жашківського         

                                                                відділення поліції Уманського відділу                      

                                                                управління Національної поліції в     

                                                                Черкаській області

 

ФЕДИК                                                  представник Жашківської районної

Ольга Василівна                                    організації ветеранів

 

ЧЕБЕРЯК                                               представник Жашківської міської

Андрій Андрійович                               організації „Союз організацій інвалідів                    

                                                                 України“

 

ШВИДЕНКО                                         представник громадського формування  з охорони громадського

Євгеній Анатолійович                         порядку  „Легіон“

 

ЯКИМЕНКО                                         голова Жашківської районної Спілки

Василь Васильович                              ветеранів Міністерства внутрішніх справ

 

 

 

Керівник апарату районної

 

державної адміністрації                                                         А. П. Врочинська

Список інститутів громадянського суспільства, які подали документи для участі у формуванні громадської ради при Жашківській районній державній адміністрації

з/п

Назва інституту громадянського суспільства

Прізвище, ім’я, по батькові представника

 

1

Громадське організації «Мистецька Толока»

Крамаренко Тарас Володимирович

 

2

Громадське формування з охорони громадського порядку «Жашківська Народна самооборона»

Кравченко Олег Іванович

 

 

3

Жашківська районна «Спілка ветеранів МВС» – Якименко Василь Васильович

Якименко Василь Васильович

 

 

4

Громадська організація «Спілка учасників АТО Жашківщини»

Гончарук Віктор Олексійович

 

 

5

Громадське формування з охорони громадського порядку «Патріот»

Гоменюк Віктор Дмитрович

 

6

Жашківська районна організація «Спілка підприємців Жашківського району»

Лівандовський Олександр Павлович

 

7

Громадська організація «Жашківське міськрайонна ГО «Майдан»

Бевзюк Сергій Степанович

 

8

Жашківська районна організація ветеранів

Федик Ольга Василівна

 

9

Жашківська районна громадська організація Асоціація «Підприємці та громади»

Галацан Микола Васильович

 

10

Жашківська міська організація «Союз організацій інвалідів України»

Чеберяк Андрій Андрійович

 

11

Профспілкова організація атестованих працівників Жашківського відділення поліції Уманського відділу У;правління Національної поліції в Черкаській області

Починок Віталій Миколайович

 

12

Жашківська міська організація ветеранів України

Кравчук Ольга Олександрівна

 

13

Громадська організація «Ліра Демуцького»

 

Горбівський Василь Григорович

 

14

Історико – культурологічне товариство імені Докії Гуменної

Горошко Степан Іларіонович

 

15

Жашківська районна організація Всеукраїнська громадська організація «Союз Чорнобиль України»

Білецький Василь Ульянович

 

16

Громадське формування з охорони громадського порядку «Легіон»

 

Швиденко Євгеній Анатолійович

 

17

Районна спілка жінок Жашківщини

 

Марчук Валентина Іванівна

 

 

 

 

                                                     Ініціативна група з підготовки та проведення                   

                                                     установчих зборів для формування нового        

                                                     складу громадської ради при районній

 

                                                     державній адміністрації

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ № 1 за результатами засідання ініціативної робочої групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Жашківській районній державній адміністрації

                                                                                                    5 травня 2016 року

 

Присутні:

ГАЛАЦАН Микола Васильович - голова асоціації „Підприємці та громади“ ,

ГОРОШКО Степан Іларіонович - голова районної громадської організації „Історико – культурологічне товариство імені Докії Гуменної“,

КРАМАРЕНКО Тарас Володимирович - голова громадської організації „Мистецька Толока“,

ЛІВАНДОВСЬКИЙ Олександр Павлович - голова громадської організації „Спілка підприємців Жашківського району“,

МЕНТЕЙ Ірина Миколаївна - начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації,

СТЕПАНЮК Віра Миколаївна - головний спеціаліст юридичного сектору апарату районної державної адміністрації,

ЯКИМЕНКО Василь Васильович - голова Жашківської районної Спілки ветеранів Міністерства внутрішніх справ,

ЯРОШ Інна Петрівна - завідувач сектору з питань інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів громадської ради при Жашківській  районній державній адміністрації:

 

1. Про вибори голови та члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.

2. Про встановлення дати та місця проведення установчих зборів для формування складу ініціативної групи.

3. Затвердження змісту повідомлення про установчі збори.

4. Про основні етапи установчих зборів, оформлення заяви від ІГС на участь в установчих зборах, додатків до заяви та порядок денний установчих зборів.

        

По першому питанню порядку денного СЛУХАЛИ: Ярош І.П., яка відзначив вагому роль громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики, висловив своє бачення роботи новоствореної громадської ради та озвучив питання про необхідність обрання робочих органів ініціативної групи (голову та секретаря).

ВИСТУПИВ: Якименко В.В., який запропонував обрати головою ініціативної групи Крамаренка Т.В.

         Крамаренко Т.В.. запропонував організаційне забезпечення роботи ініціативної робочої групи доручити сектору інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю райдержадміністрації

 

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою ініціативної робочої групи Крамаренка Т.В.

2. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи ініціативної робочої групи доручити сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (Ярош І.П.).

Результати голосування: “за” - 8, “проти” – 0, “утрималися” – 0

 

По другому питанню порядку денного СЛУХАЛИ: Ярош І.П., яка проінформувала про стан підготовки до проведення установчих зборів за участю представників інститутів громадянського суспільства. Крамаренко Т.В. вніс пропозицію провести установчі збори 16 червня 2016 року, в залі засідань районної ради.

ВИСТУПИЛИ: Якименко В.В.

ВИРІШИЛИ: Провести установчі збори 16 червня 2016 року о 11 годині, в залі засідань районної ради.

Результати голосування: “за” - 8, “проти” – 0, “утрималися” – 0

 

По третьому питанню порядку денного СЛУХАЛИ: Ярош І.П., яка повідомила, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 необхідно на офіційному сайті Жашківської районної державної адміністрації розмістити повідомлення про дату, час і місце, порядок проведення установчих зборів, порядок заяв для участі в установчих зборах,  прізвище, ім’я та номер відповідальної особи.

Ярош І.П.. запропонувала проект повідомлення, а саме:

 

ПРОЕКТ

До уваги інститутів громадянського суспільства!
ПОВІДОМЛЕННЯ

Розпочато формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.

 

         Громадська рада при районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно – дорадчим органом, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки підчас формування та реалізації державної політики. 

         До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі-інститути громадянського суспільства).

         Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури,які добровільно заявили бажання брати участь у роботі громадської ради та винесені інститутами громадянського суспільства.

         Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

         До складу громадської ради може бути обрано не більше по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

         Розпорядженням районної державної адміністрації від 21.03.2016 року № 38 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації у складі 13 осіб.

         Для участі в установчих зборах до ініціативної групи необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

         До заяви додаються:

- рішення,  прийняте  у порядку, встановленому установчими 
документами інституту громадянського суспільства, про делегування 
для участі в установчих зборах представника, який одночасно є 
кандидатом на обрання до складу громадської ради; 
 - біографічна  довідка  делегованого представника інституту 
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по 
батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського 
суспільства, контактної інформації; 
 - копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій  та  витяг  із  статуту  (положення)  інституту 
громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, 
засвідчені в установленому порядку; 
  - інформація  про  отримання  інститутом  громадянського 
суспільства як володільцем бази персональних даних його членів 
згоди делегованого ним представника на обробку його персональних 
даних; 
  - інформація про результати діяльності інституту громадянського 
суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, 
виконані  програми,  друковані  видання,  подання  інститутом 
громадянського  суспільства  відповідному  органу  письмових 
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та 
реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування 
про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у 
разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, 
- за період діяльності); 
  - відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти 
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону. 
   
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 
30 календарних днів до їх проведення.

 

         Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при районній державній адміністрації до проведення установчих зборів.

         Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб – сайті.

         Районна державна адміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

         Установчі збори з формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації відбудуться 16 червня 2016 року в залі засідань районної ради. Початок зборів о 11 годині.

         Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих документів завершується 17 травня 2016 року о 17.00.

         Документи приймаються ініціативною групою за адресою м.Жашків вул. Костромська (Віталія Кравченка), 19, сектор з питань інформаційної діяльності,зв’язків із громадськістю апарату райдержадміністрація, понеділок – четвер з 8.00 до 17.00год., п’ятниця з 8.00 до 16.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

         Координатор: завідувач сектору з питань інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю апарату райдержадміністрації – Ярош Інна Петрівна.   

Ініціативна робоча група з підготовки та проведення установчих зборів

Результати голосування: “за” - 8, “проти” – 0, “утрималися” – 0

 

По четвертому питанню порядку денного СЛУХАЛИ: Ярош І.П., яка ознайомила присутніх із зразками документів, які інститути громадянського суспільства повинні подати для участі в установчих зборах, основними етапами та із запропонованим порядком денним установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ: Крамаренко Т.В.

ВИРІШИЛИ: Інформацію Ярош І.П. взяти до відома. Затвердити основні етапи підготовки установчих зборів, формат заяви від ІГС на участь в установчих зборах, формат додатків до заяви.

Результати голосування: “за” - 8, “проти” – 0, “утрималися” – 0

 

 

Голова ініціативної групи                        Т.В.Крамаренко

 

 

Секретар ініціативної групи                                                      І.П.Ярош

21.03.2016

 

             № 38

 

 

 

Про ініціативну групу з підготовки та

проведення установчих зборів для

формування нового складу

громадської ради при районній

державній адміністрації

 

 

 Відповідно до пункту 9 статті 39, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“:

 

 1. Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації (далі – ініціативна група) за принципами праведності (порядності), патріотизму, професіоналізму та затвердити її склад, що додається.

2. Сектору з питань інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю апарату районної державної адміністрації:

1) Вжити заходів з організації та проведення установчих зборів ініціативної групи за участю інститутів громадянського суспільства.

2) Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів оприлюднити на веб-сайті районної державної адміністрації повідомлення ініціативної групи про її склад, дату, час, місце, порядок проведення й подання заяв для участі в установчих зборах, а також контакти відповідальної особи.

         3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою
та покладаю на сектор з питань інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю апарату районної державної адміністрації.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                            С. Ф. Бойко

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Розпорядження районної

                                                                                   державної адміністрації

                                                                                   21.03.2016 № 38

 

 

СКЛАД

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів
для формування нового складу громадської ради
при районній державній адміністрації

 

 

БОЙКО

Сергій Федорович

голова районної державної адміністрації

 

БАРАБАШ

Юрій Володимирович

 

БЕДРІЙ

Галина Миколаївна

 

 

БІЛЕЦЬКИЙ

Василь Ульянович

 

 

ГАЛАЦАН

Микола Васильович

 

ГОРОШКО

Степан Іларіонович

 

перший заступник голови районної державної адміністрації

 

голова Жашківської міської організації ветеранів України (за згодою)

 

член районної громадської організації „Союз-Чорнобиль”          (за згодою)

 

голова асоціації „Підприємці та громади“ (за згодою)

 

голова районної громадської організації „Історико – культурологічне товариство імені Докії Гуменної“ (за згодою)

 

КРАМАРЕНКО

Тарас Володимирович

 

ЛІВАНДОВСЬКИЙ

Олександр Павлович

 

 

МЕНТЕЙ

Ірина Миколаївна                                               

голова громадської організації „Мистецька Толока“ (за згодою)

 

голова громадської організації „Спілка підприємців Жашківського району“ (за згодою)

 

начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації 

 

САЛІЙ

Максим Григорович

 

голова районної ради (за згодою)

СТЕПАНЮК

Віра Миколаївна

 

 

ЯКИМЕНКО

Василь Васильович

 

 

ЯРОШ

Інна Петрівна

головний спеціаліст юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

 

голова Жашківської районної Спілки ветеранів Міністерства внутрішніх справ (за згодою)

 

завідувач сектору з питань інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату районної

 

державної адміністрації                                                                   А. П. Врочинська