Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.Розпочато формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.

? ?µ?·???»?????°?? ???????????? ?·???±???°?¶?µ???? ?·?° ?·?°?????????? "???°???????????° ?????????°?????????° ???°???°"

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно – дорадчим органом, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки підчас формування та реалізації державної політики. 

         До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі-інститути громадянського суспільства).

         Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури,які добровільно заявили бажання брати участь у роботі громадської ради та винесені інститутами громадянського суспільства.

         Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

         До складу громадської ради може бути обрано не більше по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

         Розпорядженням районної державної адміністрації від 07.05.2018 року № 86 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації у складі 11 осіб.

         Для участі в установчих зборах до ініціативної групи необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

         До заяви додаються:

- рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими 

документами  інституту громадянського суспільства, про делегування 

для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є 

кандидатом на обрання до складу громадської ради; 

 - біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту 

громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по 

батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського 

суспільства, контактної інформації; 

  - копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та 

організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту 

громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, 

засвідчені в установленому порядку; 
   - інформація    про    отримання    інститутом   громадянського 

суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів 

згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних 

даних; 

    - інформація про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, 

виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом 

громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових 

обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та 

реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування 

про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у 

разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, 

- за період діяльності); 
    - відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти 

інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону. 

     
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 

30 календарних днів до їх проведення.

 

         Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при районній державній адміністрації до проведення установчих зборів.

         Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб – сайті.

         Районна державна адміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

         Установчі збори з формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації відбудуться 5 липня 2018 року в залі засідань районної ради. Початок зборів о 14 годині.

         Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих документів завершується 6 червня 2018 року о 17.00.

         Документи приймаються ініціативною групою за адресою м.Жашків вул. Захисників України, 19, сектор з питань інформаційної діяльності,зв’язків із громадськістю апарату райдержадміністрація (каб. №5), понеділок – четвер з 8.00 до 17.00год., п’ятниця з 8.00 до 15.45 год. (крім вихідних та святкових днів).

         Координатор: завідувач сектору з питань інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю апарату райдержадміністрації – Ярош Інна Петрівна.    « повернутися до списку оголошень