Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Оголошення

Сторінка на стадії наповнення

Черкаське обласне відділення Фонду соціального захисту інфвалідів інформує

Дата створення: 11:03 10.01.2019

Законодавство гарантує особам з інвалідністю  рівні  з  усіма  іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній  сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають  можливість  особам з інвалідністю ефективно реалізувати права  та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя   згідно   з  індивідуальними  можливостями,  здібностями  і  інтересами.             Основоположним законом у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю є Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», статтею 1 якого передбачено, що особи з  інвалідністю  в Україні володіють усією повнотою  соціально-економічних,  політичних,  особистих  прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та  міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.            Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують  найману  працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі  місця  для  працевлаштування  осіб  з інвалідністю, у тому числі  спеціальні  робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням  індивідуальних  програм  реабілітації і забезпечувати інші  соціально-економічні  гарантії,  передбачені законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з  інвалідністю,  і звітувати Фонду  соціального   захисту   інвалідів   про   зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.             Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №70.         Порядки визначають умови реєстрації підприємств, установ,   організацій,  у  тому  числі  підприємств,  організацій громадських   організацій   осіб з інвалідністю,    фізичних    осіб,    що  використовують  найману  працю,  у  яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі  -  роботодавці),  та подання  ними звітів  про  зайнятість  і  працевлаштування осіб з інвалідністю відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.              Для довідки, звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці подають  (надсилають  рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою, затвердженою Мінпраці,  наказ від 10.02.2007 № 42. Датою надходження  звіту  про  зайнятість  і працевлаштування інвалідів вважається дата подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а  у  разі  надсилання  його  поштою  -  дата на поштовому штемпелі. Крім того, роботодавці надають інформацію про наявність  вільних  робочих  місць  (вакантних посад)  для  працевлаштування осіб з інвалідністю, яку подають центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платників страхових  внесків на  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування. 

Про організацію Міжнародної культурно - освітньої поїздки "Європейська єдність"

Дата створення: 10:24 22.12.2018

Про організацію Міжнародної культурно - освітньої поїздки "Європейська єдність"

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Дата створення: 16:17 20.12.2018

21 грудня 2018 року о 13 годині у районному будинку культури відбудеться прем’єра народної кінострічки "Чорний козак"

Єдиний регіональний портал адміністративних послуг

Дата створення: 08:25 13.12.2018

Єдиний регіональний портал адміністративних послуг запрацював на Черкащині. Громадяни матимуть доступ до повної та актуальної інформації про адміністративні послуги, зможуть подавати заяви в режимі реального часу, а також отримувати послуги онлайн. 

Звернення до водіїв

Дата створення: 10:59 20.11.2018

До уваги виборців Жашківського району!

Дата створення: 12:30 09.11.2018

       

Про проведення конкурсу "Щедрик Фест"

Дата створення: 16:28 01.11.2018