Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Сергій Бойко: нині актуальні питання – реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади

Переглядів: 411

6  вересня 2017 року голова райдержадміністрації Сергій Бойко спільно з головою районної ради  Максимом Салієм  провів робочу нараду,  на яку запрошено  депутатів районної ради, керівників структурних  підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі, міський та сільські голови. 

Про формування проектів місцевих бюджетів на 2018 рік доповіла начальник фінансового управління райдержадміністрації  Галина Загребельна. Планування  районного бюджету на 2018 рік має враховувати появу на теренах району нових об’єднаних громад до  кінця 2017 року. Зі створенням ОТГ із центрами у м. Жашків, селах Соколівка та Бузівка потребує перегляду та оптимізації існуюча мережа бюджетних установ, їх структура.  Має бути  здійснено  врегулювання  майнових питань, реорганізація або створення нових і передача існуючих юридичних осіб до новостворених  об’єднаних територіальних громад. Районна рада має здійснити передачу із спільної власної власності територіальних громад сіл і міста у власність таких об’єднаних територіальних   громад відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами , визначеного  Бюджетним кодексом України. До 15 грудня  маємо визначитися,  на яку мережу бюджетних установ будуть планувати кошти ОТГ та районний бюджет. Згідно ст. 89 Бюджетного Кодексу України  до видатків, що здійснюються з  районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать видатки на:

Освіту: а) дошкільну освіту; б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані школи (школи-інтернати), ліцеї (ліцеї-інтернати), гімназії (гімназії-інтернати); навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"; в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї патронатних вихователів; г) інші державні освітні програми; д) позашкільну освіту; е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст).

Охорону здоров'я: а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги); б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи з санітарної освіти); в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи).

Соціальний захист та соціальне забезпечення: а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на територію відповідного міста чи району); територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; б) державні програми соціального захисту:

допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям, допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус академічних, національних, зоопарки комунальної власності);

Фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.

Також згідно ст. 91 БКУ до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на: 1) місцеву пожежну охорону;

1-1) муніципальні формування з охорони громадського порядку;

2) органи місцевого самоврядування;

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;

г) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;

ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

е) надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та кредитування;

5) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

6) культурно-мистецькі програми місцевого значення;

7) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації;

8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;

9) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури;

10) транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

11) заходи з організації рятування на водах;

12) обслуговування місцевого боргу;

13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій;

14) управління комунальним майном;

15) регулювання земельних відносин;

16) заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;

17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;

18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;

19) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;

20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;

20-2) реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;

20-3) програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

20-4) пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

 21) інші програми, пов'язані з виконанням власних повноважень, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.

         Об’єднані територіальні громада мають широке коло  повноважень  на здійснення видатків за різними напрямами і відповідальність  за функціонування установ соціально- культурної сфери.

             Найближчим часом ми очікуємо прийняття Верховною Радою  законів у рамках реформи  галузей «Освіти» та «Охорони здоров’я», що  приведе до нових правил  побудови міжбюджетних відносин та обсягів  трансфертів з державного бюджету.                       

Про підготовку до опалювального сезону поінформувала  начальник відділу економічного розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Олена Кривошея. Розпорядженням районної державної адміністрації  від 29.05.2017                        № 114  «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та  об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років», затверджено заходи та розпочато підготовку до осінньо-зимового періоду  2017-2018. Наказами керівників кожного структурного підрозділу затверджено власний план заходів з підготовки до зими.

Підприємствами надавачами комунальних послуг виконано робіт до опалювального сезону. Централізоване постачання тепла в районі  здійснює Жашківське  підприємство теплових мереж.

Для підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр. Жашківським підприємством теплових мереж  виконано: підготовлено 2 котельні – 84% від плану; підготовлено 5,3 км теплових мереж – 84% від плану; замінено теплових мереж 168 м – 84% від плану; заплановано придбання 30 т вугілля.

        Проблемним питання є отримання номінацій газу підприємством та пуск газу. Станом на 01.09.2017 року підприємство має заборгованість перед НАК «Нафтогаз України»  в сумі 2470,5 тис. грн.  за газ та перед  ТОВ «Черкасигаз»   в сумі 778,307 тис. грн.. за транспортування газу. Отримання номінацій газу можливе лише за умови погашення існуючої заборгованості.

Комунальним підприємством «Енергія росту» до початку опалювального сезону заплановано та проводяться роботи щодо оснащення котелень закладів соціальної сфери котлами на альтернативних видах палива ( дрова, солома).

Розробляються проекти відведення земельних ділянок та проекти встановлення модульних котелень на альтернативних видах палива                           для шкіл:

 ЗОШ Вороне встановлення котла на дровах вартістю 450,0 тис. грн.  за рахунок спонсорських коштів;

ЗОШ Тетерівка встановлення котла на соломі ФГ «Агросад» та передача їх в оренду комунальному підприємству;

     ЗОШ № 3 м.Жашків встановлення котла на соломі ФГ «Агросад» та передача їх в оренду комунальному підприємству;

    ЗОШ Соколівка встановлення котла на соломі за рахунок спонсорських коштів.  

         Проводяться роботи з всановлення  котлів на альтернативному виді палива у школах:

       ЗОШ  с.Пугачівка всановлення  котла ТОВ «Теплотвор «та передача їх в оренду комунальному підприємству;

         ЗОШ с. Олександрівка всановлення  котла ТОВ «Теплотвор» та передача їх в оренду комунальному підприємству;

Жашківським виробничим управлінням житлово-комунального господарства для виконання плану заходів з підготовки комунальних підприємств м. Жашкова до роботи в зимовий період 2017/2018 років виконано:

         1. Закуплено та відремонтовано інвентар  для ручної очистки снігу 100% від плану;

         2. Для посипки доріг в осінньо-зимовий період 2017-2018року передбачено кошти в сумі 117,6 тис. грн.  на закупівлю  300 т відсіву та 70 т солі.

         3.Підготовлено автотранспорт, який буде  задіяно  для посипки  та очистки  доріг в осінньо-зимовий період 2017-2018року 7 од.  - 90% від плану.

    4. Замінено 1750 м водопровідних мереж – 70 % від плану;

    5. Замінено  1425 м каналізаційних мереж – 100 % від плану;

    6. Підготовлено водопровідних насосних станцій 2 – 90 % від плану;

    17. Підготовлено каналізаційно-насосних станцій 2 – 100 % від плану;

    18. Підготовлено свердловин 5 од. – 90% від плану.

           Підприємства паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону виконали:

район електричних мережрозроблено та затверджено  графіки аварійних відключень , графіки обмеження потужності та спеціальні графіки аварійних відключень,  всі вони розроблялись з врахуванням черг з мінімальним перебуванням споживачів без електроенергії. Повітряні лінії, від яких живляться захищенні споживачі не включалися списки вищевказаних графіків.

Управлінням по експлуатації газового господарства виконуються всі необхідні та затверджені планом  заходів регламентні роботи.

        Серед проблем, що можуть призвести до затримки подачі газу в закладах соціальної сфери є: 

      не повірені лічильники – ЗОШ Леміщихи, ЗОШ Олександрівки.

      Не знятий та не повірений вузол обліку ЗОШ Кошельської Попівки.

       Не відповідають вимогам Кодексу газорозподільних систем вузли обліку шкіл Олександрівки, Конельської Попівки, Пугачівки.

        Для проведення робіт з пуску газу у бюджетних установах та закладах соціальної сфери керівникам необхідно своїми наказами призначити відповідальних осіб, провести навчання кочегарів, надати відповідні документи згідно акту пуску газу.

Закладами соціальної сфери заплановано та проводяться роботи по підготовці до опалювального сезону.

     З метою якісної та своєчасної підготовки навчальних закладів району до опалювального сезону 2017-2018 років, відділом освіти Жашківської   РДА станом на 01.09.2017   виконано наступне:

1. Проведено гідравлічні випробування котлів та теплових мереж

2. Проведена перевірка димвентканалів; повірка газових, теплових лічильників сигналізаторів загазованості; контрольно-вимірювальних приладів ( манометрів, термометрів).

3. Розроблені  акти стану готовності теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.  та акти готовності теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. по всім навчальним закладам.

4.Закуплено та завезено 702м3  дрів ( села Острожани, Охматів, Скибин, Сорокотяга)

5. Проведений тендер на закупівлю вугілля мари ДГР 7000т., марки АМ 40тонн.

6. Проведено поточні ремонти котелень.

7. Встановлено енергозберігаючих вікон у кількості 167 шт.

 

У закладах культури проведено ремонти на загальну суму 782,0 тис. грн.

         Замінено вікон 32 од. на  суму 133,9 тис. грн..

        Замінено дверей 5 од. на суму 32,1 тис. грн..

Проведено ремонт опалювальних систем на суму 234,6 тис. грн..

Виконано поточні ремонти на суму 85,0 тис. грн..

Виконано ремонт спортивної зали на суму 9,6 тис. грн..

Замінено лічильник електричної енергії на суму 7,1 тис. грн..

Ремонт покрівель  на суму 279,7 тис. грн..

          Заборгованості з оплати теплопостачання, водопостачання та енергоносіїв у районних закладах культури за звітний період немає.

          Отримано акти готовності закладів до опалювального сезону.

                                                                      

          По Жашківській ЦРЛ  станом на 01.09.2017 проведено ремонтних робіт та закуплено необхідних матеріалів і товару на суму 123,5 тис.грн.

            Виконано:

1. Ревізію і ремонти зовнішніх теплових мереж та запірної арматури ;

2. Установлено розжолобки на покрівлі поліклініки із оцинкованої сталі;

3. Виконано ремонт першого поверху інфекційного корпусу;

4. Облаштовано пандуси біля стаціонарного відділення та поліклініки;

5. Виконано ремонт кабінету ЕКГ ( поліклініка).

6. Проводиться заміна 100 м теплових мереж на суму 57,0 тис. грн..

7. Проведені ремонтні роботи по заміні водопровідних труб 55м на суму 7,2 тис. грн..

8. Проведені поточні ремонти відділень за спонсорські кошти на суму 1,9 тис. грн.( інфекційне , приймальне)

         15.08.2017 підписано акти готовності об’єктів закладу до опалювального сезону.

 

Комунальний заклад Жашківської районної ради «ЦПМСД Жашківського району»  - затверджено план –заходів по підготовці закладів до опалювального сезону 2017-2018 року 

Заклад має 34 структурні підрозділи, з яких :

7 закладів  опалюються природним газом ( амбулаторії ЗПСМ с. Бузівка, с. Пугачівка, с. Соколівка, с. Тетерівка, ФАП с. Сорокотяга,                                 ФАП с. Леміщиха, с. Олександрівка);

15 - опалюються вугіллям та паливними брикетами – це ФАПи                           с. Марійка, с. Павлівка, с. Тихий Хутір. с. Шуляки, с. Острожани, с. Сабадаш, с. Королівка, с. Медовата, с. Одай, с. Конельсі Хутори, амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Тинівка, с. Червоний Кут,  с.Вороне.

10 – використовують електрообігрівачі – ФАПи с. Литвинівка,                       с. Безпечна, с. Кривчунка, с. Нагірна, с. Скибин, с. Хижня, с. Нова Гребля,              с. Охматів,  с. Зелений Ріг та АЗПСМ с. Баштечки.

Планом заходів передбачено провести заміну вікон в кількості 119 одиниць та дверей в кількості 15 одиниць.

           Станом на 11.08.2017 виконано:

         Проведені гідравлічні випробування трубопроводів і котлів,  видані  акти готовності теплопостачання інспекцією Держенергонагляду

        Проводиться робота по утепленню вікон та вхідних дверей в структурних підрозділах Центру.

          Проводяться ремонтні роботи всіх теплових установок і мереж у підрозділах Центру.

         В структурних підрозділах Центру проведено заміну вхідних дверей – 3  шт.( Конела, Нова Гребля, Конело Хутори),  вікон – 23 шт.(Олександрівка – 7 шт., К.Хутори – 7 шт., Хижня – 3 шт., Скибин – 1 шт, Марійка – 3 шт., Конела – 2 шт.).

Придбані побутові електроприлади (електроконвектори) – 2 шт. ( с.Скибин).

Замінено твердопаливний котел ФАП с.Житники.

При надходженні коштів  планується забезпечити підрозділи Центру паливними енергоресурсами (доставка за рахунок поставщика):

           Паливні брикети – 30 т

           Вугілля – 10 т

           Дрова – 25-35  м3.

Станом     на 28.08.2017 року          паливні брикети          завезено на ФП  с.Марійка – 3 т, та в амбулаторію ЗПСМ   с.Червоний Кут – 5 т.

При територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району функціонують два стаціонарні відділення, окремо адміністративне приміщення терцентру. Адмінприміщення має централізоване опалення, кожен рік тепломережа перевіряє систему опалення, контролює прилади обліку.

Жашківське стаціонарне відділення опалюється газом, котельня своя. На всі енергоносії встановлено лічильники (газ, електроенергія, вода, теплопостачання). Всі прилади обліку проходять повірку по закінченню відповідного терміну.  На випадок екстремальних ситуацій в обох стаціонарних відділеннях є заправлені газові балони і плити, є гасові лампи, викопано криниці, установлені насоси для подачі води при потребі. Проведено поточні ремонти в жилих та підсобних приміщеннях обох стаціонарних відділеннях, (побілка, покраска, клеєння шпалер, заміна старих вікон  у Вороненському стаціонарному відділенні на 17 нових металопластикових).

Плануємо здійснити заміну покрівлі на приміщеннях кухні та пральної у Жашківському стаціонарному відділенні. Договори на теплопостачання кожного року пролонговуються і підписуються додаткові угоди у разі зміни тарифів.

У Вороненському відділенні працює котельня на твердому паливі. Потреба палива для стаціонарного відділення с.Вороне - 60 т. вугілля, 120 м³ дрів. Жашківське ПТМ має заборгованість за використаний на виробництво теплової  енергії: постачання  газу – 2470,5 тис. грн., розподіл газу – 778,307 тис.грн.

Заклади соціальної сфери, що фінансуються з місцевих бюджетів заборгованості за енергоносії не мають.

По даному питанню доповіли: начальник відділу освіти райдержадміністрації Віталій Бродовенко, головний лікар Жашківської центральної районної лікарні Ігор Мельник, заступник головного лікаря комунального закладу Жашківської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району" Олена Мотузко, директор комунального підприємства «Енергія росту» Жашківської районної ради Богдан Ігнатчук.

         Було обговорено також питання передачі закладів районної комунальної власності до власності об’єднаних територіальних громад.

            Про харчування у школах міста інформував начальник відділу освіти райдержадміністрації Віталій Бродовенко. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста здійснюється у Відповідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», постанови  Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та районної програми «Шкільне харчування» на 2015-2019 роки», затвердженої сесією районної ради від 19.03.2015 № 36-30/VI .

З 1 вересня 2017 року  гаряче харчування належно організовано у всіх 5-ти  загальноосвітніх закладах м. Жашкова з розрахунку 17 грн. за діто-день роздрібно-виробничим підприємством ресторанного господарства. Проводиться процедура відкритих торгів на надання послуг із гарячого харчування на суму 233920 грн. ( аукціон 14.09.2017). Примірне орієнтовне меню для одноразового харчування  складається  постачальником послуг роздрібно-виробничим підприємством ресторанного господарства та погоджується   головним   санітарним   лікарем. Працівниками   їдалень   на   підставі перспективних  меню   складаються  щоденні  меню,   які  затверджуються  керівниками закладів. Щоденний контроль за організацією та якістю харчування покладено на медичних працівників шкіл. Вони ж проводять «С» - вітамінізацію  страв з метою укріплення імунної системи дітей та профілактики сезонної захворюваності. Видача готових обідів у шкільних їдальнях здійснюється за затвердженими дирекціями графіками. Для харчування учнів  у школах застосовують попереднє накриття столів.

Гаряче харчування в їдальнях шкіл організовується як за бюджетні кошти, так і за батьківські.

         Станом на 1 вересня 2017 року згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 31.08.2017 № 180 за кошти місцевого бюджету харчуються 172 учні пільгових категорій в т.ч.: 18  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 17 дітей-інвалідів; 10 переселенців; 54 дітей з малозабезпечених сімей; 73 дітей, батьки яких є учасниками АТО. Охоплення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій по усіх школах складає скрізь 100%. Питання охоплення учнів 1-11 класів, що не є пільговиками, складає в середньому 68 %.

         Загальний відсоток   охоплення   харчування   по   школах   значною   мірою збільшується за рахунок кількості дітей, що обслуговуються буфетами.« повернутися до списку новин