Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Вакансії

Наказ від 04.12.2018 № 110-к про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - головного спеціаліста - бухгалтера відділу фінансово - господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         Додаток

                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                          наказ керівника                                                                                                                                        апарату районної                                                                                                                               державноїадміністрації

                                                                                         від 04.12.2018  №  110-к

 

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста – бухгалтера відділу відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Жашківської районної державної адміністрації

 

Черкаська обл., м. Жашків, вул. Захисників України, 19, 097 736 10 55

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат;

готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності;

подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами;

бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань,  оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки, і псування активів підприємства;

забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

Виконує  інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ

Умови оплати праці

розмір посадового окладу згідно зі штатним розписом – 4 100,00 грн.

Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява*  про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява*, в якій повідомляється, що не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно кандидата відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка* встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК );

Строк подачі документів: до 17 год.00 хв.  20.12.2018

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

19201 м. Жашків, вул. Захисників України, 19  (адмінприміщення Жашківської РДА) 

10 год. 00 хв.  27.12.2018

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

головний спеціаліст відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату Жашківської райдержадміністрації Шеремет Ліна Петрівна 097 736 10 55

vokrrda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

 

ступінь вищої освіти -

молодший бакалавр, бакалавр

(у разі коли особа здобула вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» закону України  «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до  вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимоги

Компоненти вимоги

1.

 

 

Уміння працювати з комп’ютером

 

впевнений користувач ПК, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office  (Word,  Excel);

вміння використовувати іншу офісну техніку

 

2.

 

Ділові якості

 

аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, стресостійкість, оперативність, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем

 

3.

 

Особистісні якості

 

чесність, дисциплінованість, готовність допомогти, надійність, порядність, контроль емоцій, відповідальність

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

 

Знання:

Конституції України,

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»,

 

2.

Знання спеціального          законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Бюджетний кодекс України;

Податковий Кодекс України;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

 

         

 

 

Начальник відділу організаційної

роботи та управління персоналом

апарату районної державної адміністрації                                                                         І. Ментей

 

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ НА КОНКУРС

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”(додатки)

Перелік тестових питань на знання законодавства з варіантами відповідей

Тренажер Тестування на державну службу