Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

Кадровий склад

Начальник відділу    -     Кирилюк Валентина Анатоліївна

Провідний спеціаліст -   Киричата Валентина Юріївна

 

Юридична адреса

19201, м.Жашків, вул.Захисників України,19

 

Прийом громадян

Понеділок - четвер   з 8.00    до  17.00

П' ятниця                   з 8.00    до  15.45

Обідня перерва         з 13.00  до  13.45  

,,До уваги виборців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб!

         Законом України від 16 липня 2020 року № 805-IX внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства.

         Так статтю 8 розділу I Закону України ,,Про Державний реєстр виборців“ (далі — Закон) доповнено частинами третьою та четвертою, які значно розширюють права та можливості виборців, а саме: частина третя регламентує, що відтепер за зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити йому виборчу адресу, відмінну від адреси, за якою зареєстроване місце проживання виборця.

         Згідно частини четвертої даної статті виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.          

         Звернення виборця щодо зміни виборчої адреси згідно частин третьої або  четвертої статті 8 зазначеного вище Закону може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу.    

         До звернень виборців щодо зміни виборчої адреси на підставі частин третьої і четвертої статті 8 цього Закону не застосовуються вимоги щодо подання документів (копій документів), для підтвердження мотивації зміни виборчої адреси виборця.

         Постановою Центральної виборчої комісії від 18 травня 2020 року № 88 затверджено Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України ,,Про Державний реєстр виборців“, в якому зазначено, що виборець може подати заяву до органу ведення Реєстру в паперовій або електронній формі.

         Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

         Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України ,,Про електронні довірчі послуги (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет.

         Для подання електронної заяви потрібно зайти в ,,Кабінет виборця“, який розташований на сайті ,,Державний реєстр виборців“, далі в екрані ,,Сервіси ДРВ“ пройти за посиланням ,,Заяви, запити“, потім ідентифікуватися за допомогою електронного підпису і обрати необхідний вид звернення.                                                                                  

         Заява виборця, як паперова, так і електронна, розглядається органом ведення Реєстру не пізніше п’ятнадцяти днів від дня її отримання.

         Повідомлення про результати розгляду даного звернення може бути надіслано на адресу електронної пошти виборця,  яка вказана у заяві.

         Згідно частини 13 статті 20 розділу III Закону виборець, виборчу адресу якого визначено відповідно до частин третьої і четвертої статті 8 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про аналогічні  зміни не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

         Шановні виборці! Для уточнення своїх персональних даних у Реєстрі та у разі необхідності внесення змін до них, рекомендуємо звертатися до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації за адресою: районна державна адміністрація, кімната №10, вул.Захисників України,19, м.Жашків, тел. (04747) 6-32-39.

 

Нагадуємо, що виборчий процес чергових та перших місцевих виборів розпочнеться 5 вересня 2020 року. Останній день прийому вище зазначених заяв виборців — до 10 вересня включно. “

Шановні виборці!

Згідно постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 121

 ''Про Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19-21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" із використанням мережі "Інтернет"                                                    

з 1 липня 2020 року виборці мають можливість надіслати до органу ведення Державного реєстру виборців з використанням мережі "Інтернет" такі звернення:

 

1)  заяву щодо свого включення до Державного реєстру виборців (далі — Реєстр)

   до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України (для виборців, які проживають на території України)

  або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України (для виборців, які проживають чи перебувають за межами України);

 

2) заяву про внесення змін до своїх ідентифікаційних персональних даних у Реєстрі 

  до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси (для виборців, які проживають на території України)

  або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України (для виборців, які проживають чи перебувають за межами України);

 

3) заяву щодо зміни своєї виборчої адреси 

 до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою;


 4) заяву про внесення змін до відомостей про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно

 до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси;


 5) заяву щодо виправлення неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи

    до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи

  або до відповідної закордонної дипломатичної установи України, якщо виборча адреса особи знаходиться за межами України;

 

6) запит щодо змісту своїх персональних даних 

    до будь-якого органу ведення Реєстру;

 

7) запит щодо прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за своєю власною виборчою адресою

     до будь-якого органу ведення Реєстру.

 

Виборець для визначення йому органом ведення Державного реєстру виборців виборчої адреси за місцем фактичного проживання може звернутися з відповідною заявою у міжвиборчий період та у перші п’ять днів відповідного виборчого процесу або процесу референдуму – до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої відноситься місце фактичного проживання виборця. 

У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), така заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, що відбуваються одночасно.

Виборець, якому за його мотивованою заявою органом ведення Реєстру буде визначено іншу виборчу адресу, ніж адреса, за якою зареєстровано його місце проживання, може звернутися до органу ведення Реєстру з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни його виборчої адреси.

Звернення в електронній формі можуть бути надіслані виборцем із використанням мережі "Інтернет" за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (кваліфікований електронний підпис).

Звернення в електронній формі створюються шляхом заповнення виборцем форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Копія (копії) документа (документів) додається (додаються) до заяви в електронній формі у вигляді файлу (файлів) у форматі JPEG (*.jpg) або PDF (*.pdf), загальний розмір якого (яких) не повинен перевищувати 5 мегабайтів.

Звернення, надіслані з використанням мережі "Інтернет", повинні містити адресу електронної пошти заявника.

 

Матеріали взято із офіційного сайту Державного реєстру виборців

 https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?start

 

                               ПОСТАНОВА ВІД 25 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ №121

 


 У К Р А Ї Н А
 ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

25 червня 2020 року № 121

 

Про Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених 
 статтями 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", 
 із використанням мережі "Інтернет" 

 

Відповідно до пункту 1 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, статей 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", із використанням мережі "Інтернет" (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії              О. ДІДЕНКО

Додаток
 до постанови Центральної виборчої комісії
 від 25 червня 2020 року № 121

 

ПОРЯДОК
 надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21
 Закону України "Про Державний реєстр виборців", 
 із використанням мережі "Інтернет" 

1. Цей Порядок визначає процедуру надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – звернення), із використанням мережі "Інтернет".

2. Виборцем можуть бути надіслані з використанням мережі "Інтернет" такі звернення:
 заява особи щодо свого включення до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр);
 заява виборця щодо зміни його персональних даних у Реєстрі;
 заява виборця щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи;
 запит виборця щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, передбачених частиною першою статті 6, частиною першою статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців";
 запит виборця щодо прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами 
 третьою – п’ятою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

3. Звернення в електронній формі можуть бути надіслані виборцем із використанням мережі "Інтернет" за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України "Про електронні довірчі послуги" (кваліфікований електронний підпис). 

4. Звернення в електронній формі створюються шляхом заповнення виборцем форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

5. Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються у зверненні, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

6. Копія (копії) документа (документів) додається (додаються) до заяви в електронній формі у вигляді файлу (файлів) у форматі JPEG (*.jpg) або 
 PDF (*.pdf), загальний розмір якого (яких) не повинен перевищувати 
 5 мегабайтів.

7. Звернення виборців обліковуються програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

8. Про подання звернення в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення.


 Секретар Центральної виборчої комісії            О. ГАТАУЛЛІНА

До уваги виборців Жашківського району!

      Центральна   виборча  комісія  внесла  зміни  до  постанови від 13 вересня 2012  року № 893 ,,Про забезпечення тимчасової зміни голосування виборця без зміни його виборчої адреси‘‘, якими скасовано вимогу щодо додавання до заяви документів (копій документів), які підтверджують необхідність проведення тимчасової зміни місця голосування виборця.

        Отже, для того, щоб змінити місце голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, виборцю необхідно:

        - ОСОБИСТО звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою (місцем реєстрації) або за місцем перебування в день виборів;

        - пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно набули громадянство України);

      - подати заяву про тимчасову зміну голосування за зразком, встановленим Центральною виборчою комісією (додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 13.09.2012 № 893).

        Такі заяви подаються до 15 липня 2019 року включно (за 5 днів до дня голосування). Після зазначеної дати заяви розглядатися не будуть.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

Жашківської районної державної адміністрації.

_________________________________________________________________________________________________________

Повторне  голосування

21 квітня 2019 року відбудеться повторне голосування з виборів Президента України.

Звернення громадян про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси приймаються відділом ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації до 15 квітня 2019 року включно. Після зазначеної дати звернення розглядатися не будуть.

Тому нагадуємо порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси та  порядок організації голосування виборців за місцем перебування.

    І. Постанова Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року №893 ,,Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси“

ІІ. Приймання звернень громадян про тимчасову зміну
місця голосування

2.1. Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі – заява) приймається органом ведення Реєстру:

за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів (повторного голосування), референдуму чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;

за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

2.2. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування) народних депутатів України, всеукраїнського референдуму на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії від 22  вересня 2012 року № 1046,
від 9 квітня 2014 року № 240)

2.3. Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2.4. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні), виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може за власною ініціативою звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України щодо зміни його виборчої адреси в порядку, встановленому статтею 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

2.5. У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу: прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в пред’явленому документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України), його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму, чи номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68)

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.

Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії від 22  вересня 2012  року № 1046,
від 9 квітня 2014 року № 240)

          Виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їх частин у Донецькій та Луганській областях, межі та перелік яких визначаються Президентом України у порядку, передбаченому Законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії
від 5 вересня 2018 року № 129)

          2.6. Під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України члени окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць подають заяву до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.

До заяви члена виборчої комісії додається копія відповідного посвідчення (оригінал пред’являється органу ведення Реєстру) або копія рішення про утворення відповідно окружної чи дільничної виборчої комісії/рішення про зміни в складі виборчої комісії.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2014 року № 240)

2.7. Орган ведення Реєстру сприяє громадянам у визначенні виборчої дільниці (дільниці для голосування) та при поданні ними заяви надає необхідну правову допомогу.

2.8. З метою надання правової допомоги виборцям орган ведення Реєстру розміщує у спеціально відведеному місці примірний зразок заяви (додаток 2).

Недотримання примірного зразка заяви не є підставою для відмови в її прийнятті.

2.9. При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для громадян України – військовослужбовців документом, який пред’являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 15 травня 2014 року № 589)

2.10. Вказані в заяві відомості перевіряються органом ведення Реєстру щодо їх повноти та відповідності даним документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2.11. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

2.12. Заява в день її подання реєструється органом ведення Реєстру в журналі реєстрації звернень громадян.

(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії від 22  вересня 2012  року № 1046,
пункти 2.6. – 2.11. вважати відповідно пунктами 2.7.–2.12.
постановою від 9 квітня 2014 року № 240,
від 21 липня 2017 року № 140)

 

 

 

ІІ. Закон України ,,Про вибори Президента України‘‘

Стаття 77. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Такий витяг невідкладно після його складення надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії - виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я.

4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно дільнична виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за місцем перебування.

5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів.

6. Заява, передбачена частиною п’ятою цієї статті, є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.

7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.

9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії.

10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.

11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до вимог частин другої і третьої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами.

12. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.

13. Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу із списку виборців, особисто, в режимі таємного голосування, без присутності будь-кого, у тому числі кандидата на пост Президента України, офіційних спостерігачів, членів виборчої комісії, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому цим Законом, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.

15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути видано виборчий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.

16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців навпроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід’ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.

18. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.

{Стаття 77 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}___________________________________________________________________________________________________________

Про ознайомлення виборців

 із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці    

 

       Згідно Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення  чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2019 року №250, відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації до 22 березня 2019 року включно передає відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії та іменні запрошення виборцям.

    Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення.  Виборці, які не отримали іменне запрошення, повинні звернутися до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, щоб уточнити, чи включені вони до попереднього списку виборців.

    Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

    Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

     Якщо виборець при ознайомленні із попереднім списком виборців виявив, що він невключений, або його персональні дані, які внесені  до списку виборців, відрізняються від персональних даних, зазначених у паспорті громадянина України, то такому виборцю потрібно особисто звернутися  до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації та при собі мати паспорт громадянина України.

 

     Наголошуємо, що виборцям, яким потрібно тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси необхідно особисто звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації до 25 березня 2019 року включно. При собі мати паспорт громадянина України та документи, що підтверджують необхідність проведення даних змін. Після 25 березня такі заяви не розглядатимуться.

 

Відділ ведення Державного реєстру

виборців апарату районної державної адміністрації

_____________________________________________________________________________________________________

Шановні виборці!

    Відповідно до листа Центральної виборчої комісії № 21-28-227 від 18.01.2019, наказу керівника апарату районної державної адміністрації №12-к від 11.02.2019 ,,Про визначення робочих днів та встановлення  робочого часу для працівників відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації для підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року“ відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації протягом березня 2019 року буде працювати

 

 щоденно  (без вихідних) з 8.00 до 17.00,

 обідня перерва з 13.00 до 13.45;

 

31 березня 2019 року з 8.00 до 20.00.

 

Відділ ведення Державного реєстру

виборців апарату районної державної адміністрації

____________________________________________________________________________________________________________

Шановні виборці Жашківського району!

   Перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна наступним чином:

   1) завітати до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації, маючи при собі паспорт громадянина України;

       2) за допомогою он-лайн сервісу ,,Кабінет виборця“.

      Прикладне програмне забезпечення ,,Кабінет виборця“ доступне в мережі інтернет на офіційному сайті Державного реєстру виборців - www.drv.gov.ua.

      В розділі ,,Перевірка включення“ Ви можете дізнатися, чи включено Вас до Державного реєстру виборців та перевірити, чи правильно вказано у Державному реєстрі виборців Ваші персональні дані. Для цього потрібно зареєструватися в ,,Особистому кабінеті виборця“  та зробити відповідний запит, вказавши електронну пошту, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та адресу реєстрації.  Це займе лише кілька хвилин Вашого часу.

      Орієнтовно протягом 1 доби Ви отримаєте відомості щодо своїх даних у Державному реєстрі виборців на  електронну адресу, вказану при реєстрації.

      Подання та обробка даних здійснюється у відповідності до Закону ,,Про захист персональних даних“.

    Всі звернення  виборців, які надійдуть через мережу інтернет, будуть перевірятися працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців шляхом звернення до відповідних служб, визначених статтею 22 Закону України  ,,Про Державний реєстр виборців” і лише за результатом перевірки будуть прийматися рішення про включення виборця до Реєстру або про внесення  змін до його персональних даних.

   Саме тому при внесенні запиту в обов’язковому порядку варто дотримуватись наступних правил:

       1) вказувати достовірні відомості у відповідності до даних паспорта    громадянина України;

    2) дані вносити лише державною, тобто українською мовою, з дотриманням правил українського правопису;

    3) ретельно перевірити внесені до запиту відомості перед його відправленням.

       Зверніть увагу! У випадку, якщо не підтверджено наявність у Державному реєстрі виборців запису з указаними у запиті персональними даними (запис  відсутній або дані потребують уточнення), Вам необхідно особисто звернутися до відділу  ведення Державного реєстру виборців апарату Жашківської районної державної адміністрації з письмовою заявою, до якої додати необхідні документи (копії документів).

      Контакти ( адреса: каб.№ 10, відділ ведення Державного реєстру виборців Жашківської районної державної адміністрації, вул.Захисників України, 19, м.Жашків, телефон (04747) 6-32-39).

_________________________________________________________________________________________________________

СТАН

використання виборцями он-лайн сервісу

 ,,Запити в кабінет виборця “

      Станом на 06.02.2019 запити в ,,Кабінет виборця“ здійснили 71 виборець.

     Із них — 53 виборці отримали позитивну відповідь щодо свого включення до Реєстру та відповідності персональних даних.

     18 виборців отримали відповідь ,,Відсутній в Реєстрі “ з таких причин:

  1. 4 виборці при формуванні запиту не вказали по батькові або написали з помилками:
  2. 2 виборці в Реєстрі мають статус померлих, що засвідчено наявністю відповідних документів;
  3. 3 виборці є в Реєстрі, але мають неточності у прізвищі або даті народження;
  4. 2 виборці зробили повторні запити,  змінивши свої дані;
  5. записи про 7 виборців були відсутні в Реєстрі.

   З метою уточнення персональних даних виборців та внесення необхідних змін у Реєстр відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації направлено запити до Жашківського районного сектору Управління ДМС України в Черкаській області та до органів реєстрації відповідних міської та сільських рад.

   За результатами даних запитів та особистими зверненнями виборців до відділу проведено відповідні зміни у Реєстрі.

 

                                                         Джерело: відділ ведення Державного реєстру             

                                                                  виборців апарату райдержадміністрації

 

ІНФОРМАЦІЯ  щодо загального інформаційного забезпечення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Пам’ятка виборцю

напередодні чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

 

Витяг із Закону України ,,Про вибори Президента України“.

 

                                                                 Розділ  I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

                                                               Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) дипломатичний паспорт;

4) службовий паспорт;

5) виключено

6) виключено

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);

8) тимчасове посвідчення громадянина України;

9) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

Документи, зазначені у пунктах 1, 7, 8 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

Документ, зазначений у пункті 9 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі.

Документи, зазначені у пунктах 2 - 4 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.

3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

6. Реалізація права голосу на виборах Президента України громадянами України, які проживають або перебувають у період підготовки і проведення виборів за межами України, забезпечується шляхом їх включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.

7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

 

Розділ III
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Стаття 19. Виборчі округи

1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ (далі - закордонний округ).

2. Для підготовки, організації і проведення виборів Президента України використовуються одномандатні виборчі округи, що були утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" і діють на постійній основі (далі - територіальні виборчі округи).

 

Тимчасова зміна місця голосування виборця

без зміни виборчої адреси

 

Витяг із Закону України ,,Про вибори Президента України“.

 

Розділ V
СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 351. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси

1. Кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

2. Порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси встановлюється Центральною виборчою комісією.

 

 Витяг із Закону України ,,Про Державний реєстр виборців“.

Частина третя статті 7 Закону України ,,Про Державний реєстр виборців“

 

За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

  

     Постанова Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року №893 ,,Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси“

 

 

  

   Правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців

ВИТЯГ із Закону України ,,Про Державний реєстр виборців“

Стаття 1. Державний реєстр виборців

 

Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців;

2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 цього Закону.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер;

3) повнота відомостей;

4) достовірність відомостей;

5) однократність включення до нього виборця;

6) постійність;

7) публічний характер;

8) поновлювальність відомостей;

9) захищеність.

2. Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.

4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Законом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.

5. Наявність в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим Законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.

6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених цим Законом) зберігання персональних даних Реєстру.

8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.

9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Законом.

10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Стаття 5. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.

2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.

Стаття 18. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру

Документи, зазначені у статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:

1) звернення особи за власною ініціативою;

2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

3) уточнення персональних даних Реєстру.

Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. До заяви додається копія пред'явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - шостої статті 8 цього Закону.

5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону.

6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті б та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.

8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, наведену в заяві як виборча адреса виборця.

9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.

10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.

Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).

4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця.

6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної в частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необгрунтованою;

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою Статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

Стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначені у частині першій статті 6, частині першій статті 7 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.

Стаття 26. Цілі використання персональних даних Реєстру

 

1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:

1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;

2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;

3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців.

2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Законом.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі Закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду.

6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень.

7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.

Стаття 31. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.

2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.

3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить із залученням органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону, повторну перевірку відомостей, наведених у скарзі. Регіональний орган адміністрування Реєстру подає встановлені за результатами перевірки відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або у разі підтвердження підстав відмови надсилає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася із скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, що порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.

Стаття 32. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе або інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 33. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону.

2. Громадяни несуть відповідальність за:

1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;

2) несанкціонований доступ до Реєстру;

3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Законом.

3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:

1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;

2) неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;

3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;

4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону;

5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених цим Законом;

6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;

7) умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону.

4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів   місцевого   самоврядування,   закладів,  установ  несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам Реєстру відомостей,  передбачених  цим  Законом,  чи  подання неповних або недостовірних відомостей.

(Частина  четверта  статті  33  із  змінами, внесеними  згідно із Законом №888-VIII від 10.12.2015) 

Постанова Центральної виборчої комісії від 15.10.2010 № 415 "Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців"

Додаток 1 до Постанови Центральної виборчої комісії від 15.10.2010 №415 "Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців"

Додаток 2 до Постанови Центральної виборчої комісії від 15.10.2010 №415 "Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців"

Додаток 3 до Постанови Центральної виборчої комісії від 15.10.2010 №415 "Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців"