Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Захисник України

                      

МІНІСТЕРСТВО   ОБОРОНИ    УКРАЇНИ

 

       Н А К А З

військового комісара Жашківського

 районного військового комісаріату

 

                                                          22.01.2020     м. Жашків              №   10   

 

Про призов громадян України

на строкову військову службу

до Збройних Сил України та інших

військових формувань  України

в Жашківському  районі

 

         З метою якісного та своєчасного проведення  призову  громадян України на  строкову військову службу    до  Збройних Сил  України  та  інших  військових  формувань  України  і  виконання  Указу  Президента  України  від 16.01.2020  № 13/2020  „Про звільнення в запас  військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу  у  2020 році ”   та  на підставі Закону України «Про  військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу  та  прийняття  призовників  на  військову  службу  за  контрактом»

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Прибути на призовну дільницю Жашківського району для призову на строкову військову службу громадянам 2002 року народження, яким в період чергового призову виповнилось 18 років, а також громадянам, які народилися в 1993 - 2001 роках, які втратили підстави для надання відстрочки від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин.

         2.  Усім громадянам, які підлягають призову на строкову військову службу,  прибути на призовну дільницю за адресою: м. Жашків , вул. Макаренка 2 у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток, для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат до  26  січня  2020 року маючи при собі документи, які посвідчують особу.

          3.  Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Жашківського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та прибути у районний військовий  комісаріат для проходження  призовної комісії.

          4.  На підставі статті 15 пункту 8  Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані забезпечити своєчасне прибуття  громадян  призовного  віку  на призовну дільницю.

         5. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть адміністративну та кримінальну  відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Військовий  комісар Жашківського

районного військового комісаріату

підполковник                                                                               В.КОВРИК

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Жашківський районний військовий комісаріат запрошує військовозобов’язаних пройти навчальні збори та удосконалити свої військові навички, отримати нову спеціальність, посаду, чергове звання, практично виконати стрільби з бойової зброї, навчитися в сучасних умовах захищати свою державу

(вул. Макаренко, буд.2а, 6-20-51)

____________________________________________________________________________________________________

У 2019 році сплановано проведення навчальних зборів з резервістами військових частин Сухопутних військ Збройних сил України

________________________________________________________________________________________________________

Прийняття на військову службу за контрактом осіб сержантського та рядового  складу

З метою виконання завдань та відновлення боєздатності Збройних Сил України районні військові комісаріати Черкаської  області проводять набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом і резерву Збройних Сил України, до навчальних військових частин Сухопутних військ, Високомобільних десантних військ, Повітряних сил та інших військових частин на посади рядового, сержантського та старшинського складу.

Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує: стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року підвищено від 7000 грн до 14000 грн, одноразову матеріальну допомогу впродовж року, виплату грошового забезпечення на оздоровлення, щорічну відпустку (від 30 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та інше.

Інформація щодо укладання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України

1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

– особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років, – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;

– військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 40 років, – на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

На сьогодні під час дії особливого періоду граничний вік призову збільшується до 60 років – терміну перебування військовозобов’язаних у запасі. (Ст. 20; 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 

Строки укладання контрактів:

2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчислені:

– для осіб рядового складу – 3 роки;

– для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.

3. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

6-місячний контракт

4. Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. (Ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Право на освіту

5. Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

Тому після завершення першого контракту (у тому числі 6-місячного контракту) військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність). (Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України)

Збереження місця роботи

6. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації,зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Гарантії, визначені у частинах третій та четвертій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Право на пенсію

7. Пенсіонерам із числа військовослужбовців та осіб, які отримають пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. (Ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

8. Починаючи з 2017 року військовослужбовцям  виплачується доплата за безпосереднє перебування в зоні антитерористичної операції (АТО) в сумі 6000 грн.

9. На сьогодні розроблено зміни до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

За матеріалами Міністерства оборони України.

За детальними роз’ясненнями звертайтесь до Жашківського районного військового комісаріату за адресою: м. Жашків, вул. Макаренка 2, особисто або за телефоном 6-20-51.

Детальна інформація на сайті http://zachkivvoenkom.jimdo.com

 

Захистимо Україну разом!

За інформацією районного військового комісаріату