Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Звіт про громадську раду при районній державній адміністрації за ІІІ-ІV квартал 2016 року

Основними завданнями громадської ради є сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

        Громадська рада при Жашківській районній державній адміністрації була сформована на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від                 3 листопада 2010 року  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з   2016 року у складі 17 осіб. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 2016 року №  «Про порядок та форми взаємодії з громадськістю», затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у Жашківському районі та склад Громадської ради, а також головою райдержадміністрації погоджено Положення про Громадську раду.

16 червня 2016 відбулися установчі збори, що сформували нині діючий склад  Громадської ради.  Головою Громадської ради  обрано Крамаренка Тараса Володимировича, заступниками: Галацана Миколу Васильовича та Гончарука  Віктора Олексійовича та секретарем Марчук Валентину Іванівну.

До складу ради війшли представники районних громадських організацій, що сформували три постійних комітети: комітет з питань економічно-господарської діяльності, підприємництва, планування, бюджету та фінансів, роботи галузей народного господарства(голова –Лівандовський О.П.), комітет з питань правової політики, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, соціального та правового захисту(голова – Якименко В.В), комітет з питань гуманітарної політики, духовності, сім`ї, охорони здоров’я, екології, освіти, культури, засобів масової інформації, молодіжної політики і спорту(голова – Кравченко О.І.).

Громадська рада працювала в поточному році згідно затвердженого плану.

 За півріччя було проведено 7 засідань з 1  позаплановим в тому числі. Розглянуто шість планових питань та ряд поточних питань, що виникли в процесі роботи та включені до розгляду  за пропозицією членів громадської ради. Вони носили організаційний, соціальний та економічний характер. Направлено в різні установи та владні структури 11 листів, на які отримано відповіді листами та в усній формі.

 

   Створено електронна скринька для тісної співпраці з владними структурами та листування з громадськістю. 

Представники  Громадської ради брали участь у засіданнях апаратних нарад при районній державній адміністрації, міських громадських слуханнях, сесіях районної та міської рад, у культурно-мистецьких та тематичних заходах.   

Інформаційне висвітлення роботи Ради відбувається накопиченням матеріалів на офіційному сайті райдержадміністрації, розміщенням робочої документації, оголошень.

Робота будувалась згідно Положення про Громадську раду та відповідно Регламенту Громадської ради на засадах демократичності, колегіальності з максимальним залученням до активної участі в роботі ради всіх представників ІГС .

Відвідуваність засідань Громадської ради становить 72%, що є не найкращим показником, який впливає на оцінку ефективності роботи ради в цілому. Серед недоліків роботи також можна означити провал проведення «круглого столу», не високу ініціативність членів ради по вдосконаленню змісту та форм роботи нашої структури, низьку ефективність роботи комітетів.

Залишаються не задіяними, в достатній мірі, такі функції Громадської ради як: експертна(експертиза проектів нормативно-правових актів), комунікаційна(дослідження думки громадськості, збір, узагальнення та донесення до  органів виконавчої влади думки ІГС, контролююча(здійснення громадського контролю за врахуванням думки громадськості владою).

 В новому році важливо посилити увагу саме на незадіяні функції ради з метою підвищення ефективності і дієвості нашої структури та досягнення головної мети – об’єднання зусиль свідомих представників ІГС, медіа, населення задля забезпечення впливу на владу в інтересах сталого розвитку громадянського суспільства.

 

Голова Громадської ради при райдержадміністрації                                                               Т.В.Крамаренко